W górę

 

DOKUMENTY SZKOŁY

 

 

Poniżej znajdują się dokumenty obowiązujące w naszej szkole.

 

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI

PLAN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

ZESTAWIENIE UDZIAŁU UCZNIÓW W KONKURSACH WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 2007-2014
 

Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów znajdują się w dokumentacji szkoły.

 

 


Strona główna